Çevre Politikamız | Koçak Group

Çevre Politikamız

KOÇAK; çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini genel amaç olarak benimsemiştir. Bu amaç doğrultusunda;

  • Üretim hattındaki tüm operasyonlarda çevresel açıdan gözden geçirme faaliyetlerini yürüterek, atıkların miktarını azaltmayı,
  • Çevre performansını sürekli geliştirmeyi,
  • Çevreyle ilgili yasal düzenlemelere ve mevzuatlara uymayı,
  • Çevre kirliliğinin önlenmesi için, çevre dostu atık malzeme prosedürünü geliştirmeyi,
  • Şirketimizin tüm alanlarında enerjinin ve doğal kaynakların verimli kullanılmasına özen gösterilmesini,
  • Çalışanlarımızda çevre bilinci oluşturmak için gerekli eğitim faaliyetlerini aksatmadan sürdürmeyi,
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı, geri kazanım veya tekrar kullanım ile değerlendirmeyi,

“Çevre Politikası” olarak belirlemiş ve bunları gerçekleştirmeyi taahhüt ve ilan etmiştir.

Web sitemiz çerezleri, çoğunlukla 3. şahıs hizmetlerinde kullanır. Gizlilik Tercihlerinizi tanımlayın ve / veya çerezleri kullanmamızı kabul edin.